นายเสถียร ดำรงคดีราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา

ข้อกฎหมาย

คุณเข้าวัดเพื่อ
 
พศจ.สงขลา
 
แจ้งโอนเงินนิตยภัต

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลี

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมหัวหน้าที่พักสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม...
 
อัญเชิญเทียนพรรษา

อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

อ่านเพิ่มเติม...
 
พระราชทานพัดยศฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
ยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
สวดมนต์ข้ามปีจังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม...