สำนักงานพระพุทธศาสนา

พศจ.สงขลา
 

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง
วัดโคกสมานคุณเป็นพระอารามหลวง
ตั้งอยู่ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร
วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร  เป็นพระอารามหลวง ธรรมยุต  ตั้งอยู่ ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา


วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล  เป็นพระอารามหลวง  ตั้งอยู่ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
Home