แห่งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สงขลา   
วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 01:39

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 1

วัดโพธิ์ปฐมาวาส

มติมส.ที่ 27/2543  วันที่ 20 ตุลาคม 2543
เจ้าสำนักฯ พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตญาโณ
ที่ตั้ง ต.บ่อยาง  อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา
GPS. 7.192460, 100.593715

LAST_UPDATED2