แห่งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สงขลา   
วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 01:40

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 2

วัดชัยมงคล

มติมส.ที่ 20/2549  วันที่ 29 กันยายน 2549
เจ้าสำนักฯ พระเทพสุธรรมญาณ
ที่ตั้ง ต.บ่อยาง  อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา
GPS. 7.198558, 100.596589

LAST_UPDATED2