PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 11

วัดเขตตาราม

มติมส.ที่ 20/2549  วันที่ 29 กันยายน 2549
เจ้าสำนักฯ พระครูสิริจันทโชติ
ที่ตั้ง ต.ท่าประดู่  อ.นาทวี  จ.สงขลา
GPS. 6.661585, 100.696789