พระจริยานิเทศก์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สงขลา   
วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2015 เวลา 05:31

พระจริยานิเทศก์

ชื่อ-ฉายา

วัด

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์

พระครูปริยัติธรรมวิธาน

ไสท้อน

ควนรู

รัตภูมิ

สงขลา

 

พระมหาจรูญ  ธีรธมฺโม

วัดเปรมศรัทธา

ชิงโค

สิงหนคร

สงขลา

087-3955180

LAST_UPDATED2