วัดและที่พักสงฆ์


ขอตั้งวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สงขลา   
วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 02:07

การขอตั้งวัด

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอเช่าที่ธรณีสงฆ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สงขลา   
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2014 เวลา 07:36

การขอเช่าที่ธรณีสงฆ์
เอกสารประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ชุด

LAST_UPDATED2
 
ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สงขลา   
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2014 เวลา 07:15

การขอพระราชทานวิงสุงคามสีมา

LAST_UPDATED2
 
ขอสร้างวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สงขลา   
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2014 เวลา 07:02

การขอสร้างวัด

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...