กิจการคณะสงฆ์


PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สงขลา   
วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2018 เวลา 03:37

ข้อห้าม ข้อควรปฎิบัติของชาวพุทธ

ภาพ Infographic 3 ภาษา คลิกขวา (Save image as) เพื่อบันทึกภาพขนาดต้นฉบับ

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
สมาร์ทการ์ด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สงขลา   
วันจันทร์ที่ 04 สิงหาคม 2014 เวลา 14:23

การขับเคลื่อนการจัดทำสมาร์ทการ์ด และการจัดเก็บข้อมูลพระภิกษุ สามเณร

  1. พระภิกษุ สามเณร ย้ายทะเบียนบ้านเข้าทะเบียนวัดที่สังกัดหรือพำนักอยู่ให้ถูกต้อง
  2. พระภิกษุ สามเณร ที่จะกรอกข้อมูลต้องมีพรรษา 1 พรรษาขึ้นไป (เก็บข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)
  3. ดำเนินการสำรวจข้อมูลประวัติพระภิกษุ สามเณร ดังนี้
  • ให้พระภิกษุ สามเณร กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเก็บข้อมูลพระภิกษุ สามเณร (แบบ 001/2560) ทุกรูป
  • ให้เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มเก็บข้อมูลพระภิกษุ สามเณร และบันทึกลงในไฟล์ Excel ของคณะสงฆ์ ให้ได้ร้อยละ 50 ของพระภิกษุสามเณรในเขตปกครอง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
  • หลังจากวันที่ 31 มีนาคม 61 ให้พระภิกษุ สามเณร บันทึกข้อมูลลงไฟล์ Excel ของคณะสงฆ์ให้ครบทุกรูป ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
  • เมื่อพระภิกษุ สามเณรรูปใด มีคุณสมบัติตามข้อ 1-2 ให้ดำเนินการตามข้อ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.buddhism4.com/

LAST_UPDATED2