สวดมนต์ข้ามปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 08:07

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาและคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา  จัดโครงการสวดมนต์ข้ามปีทำความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  ณ  วัดสระเกษ  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา โดยมีนายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์  ปลัดจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และพระครูประภัสรธรรมวิธาน เจ้าอาวาสวัดสระเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  ๒,๐๐๐  คน  นอกจากนี้ยังมีวัดต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลาจัดกิจกรมสวดมนต์ข้ามปี ในทุกอำเภอ

 

LAST_UPDATED2