พระราชทานพัดยศฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 29 มกราคม 2014 เวลา 04:01

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ  และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๕๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐  น. ณ วัดแหลมทราย  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา

LAST_UPDATED2