ประชุมหัวหน้าที่พักสงฆ์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2014 เวลา 07:08

นายเสถียร  ดำรงคดีราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา บรรยายพิเศษ เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่พักสงฆ์ ตามโครงการประชุมหัวหน้าที่พักสงฆ์ จังหวัดสงขลา ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มี.ค. ๕๗

LAST_UPDATED2