ยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2014 เวลา 07:21

พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้,พระธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๘,พระศรีรัตนวิมล เจ้าคณะจังหวัดสงขลา และนายเสถียร ดำรงคดีราษฎร์ ผอ.พศจ.ศาสนา กับเจ้าหน้าที่จากกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ ณ วัดพระชี ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๕๗

LAST_UPDATED2