วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 07:05

จังหวัดสงขลาจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา  ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ ๑๐ - ๑๒ พ.ค. ๕๗ โดยมีพระธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นประธานเปิดงานฝ่ายสงฆ์ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส และในวันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๗ ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส โดย นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาโดยมีกิจกรรม ขบวนแห่รถบุปผชาติ พระบรมสารีริกธาตุ  กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ตอบปัญหาธรรมะ  นิทรรรศการ  บรรยายธรรม สวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา เวียนเทียน เทศนาสองธรรมมาสน์ ตักบาตรพระสงฆ์ และสรงน้ำพระมหาเถระ

 

LAST_UPDATED2