อัญเชิญเทียนพรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สงขลา   
วันพุธที่ 16 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:00

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีสมโภชเทียนจำนำพรรษาพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีและเทียนจำนำพรรษาของจังหวัดสงขลา เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗  ณ  วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา และ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

LAST_UPDATED2