PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 2

วัดชัยมงคล

มติมส.ที่ 20/2549  วันที่ 29 กันยายน 2549
เจ้าสำนักฯ พระเทพสุธรรมญาณ
ที่ตั้ง ต.บ่อยาง  อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา
GPS. 7.198558, 100.596589