PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 3

วัดทรายขาว

มติมส.ที่ 20/2549  วันที่ 29 กันยายน 2549
เจ้าสำนักฯ พระเทพญาณโมลี
ที่ตั้ง ต.ทุ่งหวัง  อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา
GPS. 7.046337, 100.629020