PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 5

วัดป่ากันตพงษ์

มติมส.ที่ 20/2549  วันที่ 29 กันยายน 2549
เจ้าสำนักฯ พระครูภาวนากันตธรรม
ที่ตั้ง ต.บางเหรียง  อ.ควนเนียง  จ.สงขลา
GPS. 7.138783, 100.395570