PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 6

วัดเอก

มติมส.ที่ 20/2549  วันที่ 29 กันยายน 2549
เจ้าสำนักฯ พระสิริพัฒโนดม
ที่ตั้ง ต.เชิงแส  อ.กระแสสินธิ์  จ.สงขลา
GPS. 7.635606, 100.333763