PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 7

วัดแจ้ง

มติมส.ที่ 20/2549  วันที่ 29 กันยายน 2549
เจ้าสำนักฯ พระพิศาลสิกขกิจ
ที่ตั้ง ต.บ่อยาง  อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา
GPS. 7.205097, 100.590914