PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 9

วัดใหม่ทุ่งคา

มติมส.ที่ 20/2549  วันที่ 29 กันยายน 2549
เจ้าสำนักฯ พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์
ที่ตั้ง ต.กำแพงเพชร  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา
GPS. 7.120316, 100.279425