PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 10

วัดชัยชนะสงคราม

มติมส.ที่ 20/2549  วันที่ 29 กันยายน 2549
เจ้าสำนักฯ พระครูมงคลสุตาภรณ์
ที่ตั้ง ต.ควนลัง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
GPS. 6.953981, 100.427446