PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 13

วัดบางดาน

มติมส.ที่ 2/2551  วันที่ 21 มกราคม 2551
เจ้าสำนักฯ พระครูกิตติธรรมานุกูล
ที่ตั้ง ต.พะวง  อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา
GPS. 7.141175, 100.590681