PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 14

วัดควนเนียง

มติมส.ที่ 2/2551  วันที่ 21 มกราคม 2551
เจ้าสำนักฯ พระครูสิริวัชรานุกูล
ที่ตั้ง ต.รัตภูมิ  อ.ควนเนียง  จ.สงขลา
GPS. 7.199606, 100.350109