PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 16

วัดนาม่วง

มติมส.ที่ 18/2551  วันที่ 30 กรกฎาคม 2551
เจ้าสำนักฯ พระครูสุตปัญญากร
ที่ตั้ง ต.บ้านโหนด  อ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา
GPS. 6.667320, 101.018001