PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 17

วัดปริก

มติมส.ที่ 20/2552  วันที่ 10 กันยายน 2552
เจ้าสำนักฯ พระครูวีรธรรมวัตร
ที่ตั้ง ต.ลำไพล  อ.เทพา  จ.สงขลา
GPS. 6.683841, 100.878473