PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 19

วัดโคกเปี้ยว (ธ)

มติมส.ที่ 25/2552  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
เจ้าสำนักฯ พระครูโกศลอรรถกิจ
ที่ตั้ง ต.เกาะยอ  อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา
GPS. 7.149258, 100.539755