PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 20

วัดห้วยพุด

มติมส.ที่ 25/2552  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
เจ้าสำนักฯ พระครูวิจิตรศีลาจาร
ที่ตั้ง ต.รำแดง  อ.สิหนคร  จ.สงขลา
GPS. 7.289649, 100.483472