แจ้งโอนเงินนิตยภัต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สงขลา   
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2015 เวลา 08:38

พศจ.สงขลาได้้โอนเงินนิตยภัตตกเบิกครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 3 เดือน  รายชื่อตามเอกสารดาวน์โหลด และทังนี้ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558 จะได้โอนอัตราใหม่เป็นปกติ  โหลดรายชื่อ

LAST_UPDATED2