คุณเข้าวัดเพื่อ
 

วัดพังบัว(ร้าง)

ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา
เนื้อที่ 5-1-24 ไร่ GPS. 7.353217, 100.474599

ลักษณะ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและมีสระน้ำใหญ่