คุณเข้าวัดเพื่อ
 

วัดใหม่ไชยแก้ว(ร้าง)

ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
เนื้อที่ 6-2-10 ไร่ GPS. 7.228899, 100.524812
ลักษณะ เป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดโลกา