วัดกุหร่า (ร้าง)

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
เนื้อที่ 33-2-20 ไร่ GPS. 6.651078, 100.977643

ลักษณะ 
มีซากโบสถ์โบราณ เป็นที่รกร้างป่าเบญจพันธ์ุและเสนาสนะสร้างขึ้นใหม่