วัดบ้านไร่ (ร้าง)

ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
เนื้อที่ 9-3-70 ไร่ GPS. 6.579557, 100.996432

ลักษณะ เป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านไร่