โครงการอุปสมบทถวายฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2017 เวลา 04:40

คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 รวม 15 วัน ณ วัดโพธิ์ปฐมวาส พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สงขลา กำหนดอยู่จำวัดปฎิบัติธรรม ณ วัดภูเขาหลง ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา

ขอให้ผู้สมัครซึ่งได้ยื่นเอกสารกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ไว้ครบถ้วนแล้วเข้ารายงานตัวและรับฟังชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการบรรพชา-อุปสมบท ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ วัดโพธิ์ปฐมวาส พระอารามหลวง โดยมิได้พักค้างคืนที่วัด(ไป-กลับ)

 

-หนังสือแจ้ง

- รายชื่อผู้สมัคร

-กำหนดการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

- หนังสือเชิญฯร่วมเป็นเกียรติ

LAST_UPDATED2