ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ PDF พิมพ์ อีเมล

พศจ.สงขลา ร่วมปลุกจิตสำนึกประชาชนสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตทุกรูบแบบ เกืดความละอายในการไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปรามการทุจริต

" ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ "

ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ 15 วินาที
ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ 30 วินาที
ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 15 วินาที
ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 30 วินาที

LAST_UPDATED2