คุณเข้าวัดเพื่อ
 
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แห่งที่ 1 740
2 แห่งที่ 2 637
3 แห่งที่ 3 642
4 แห่งที่ 4 570
5 แห่งที่ 5 594
6 แห่งที่ 6 911
7 แห่งที่ 7 676
8 แห่งที่ 8 683
9 แห่งที่ 9 610
10 แห่งที่ 10 579
11 แห่งที่ 11 649
12 แห่งที่ 12 555
13 แห่งที่ 13 604
14 แห่งที่ 14 577
15 แห่งที่ 15 579
16 แห่งที่ 16 622
17 แห่งที่ 17 602
18 แห่งที่ 18 679
19 แห่งที่ 19 653
20 แห่งที่ 20 624
21 หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล 668
22 พระวิปัสนาจารย์ 650