คุณเข้าวัดเพื่อ
 
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แห่งที่ 1 578
2 แห่งที่ 2 487
3 แห่งที่ 3 493
4 แห่งที่ 4 432
5 แห่งที่ 5 453
6 แห่งที่ 6 741
7 แห่งที่ 7 543
8 แห่งที่ 8 550
9 แห่งที่ 9 471
10 แห่งที่ 10 461
11 แห่งที่ 11 510
12 แห่งที่ 12 442
13 แห่งที่ 13 490
14 แห่งที่ 14 459
15 แห่งที่ 15 462
16 แห่งที่ 16 483
17 แห่งที่ 17 465
18 แห่งที่ 18 536
19 แห่งที่ 19 521
20 แห่งที่ 20 507
21 หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล 502
22 พระวิปัสนาจารย์ 506