คุณเข้าวัดเพื่อ
 
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แห่งที่ 1 463
2 แห่งที่ 2 372
3 แห่งที่ 3 399
4 แห่งที่ 4 328
5 แห่งที่ 5 354
6 แห่งที่ 6 591
7 แห่งที่ 7 410
8 แห่งที่ 8 413
9 แห่งที่ 9 389
10 แห่งที่ 10 377
11 แห่งที่ 11 380
12 แห่งที่ 12 350
13 แห่งที่ 13 365
14 แห่งที่ 14 362
15 แห่งที่ 15 385
16 แห่งที่ 16 351
17 แห่งที่ 17 364
18 แห่งที่ 18 354
19 แห่งที่ 19 402
20 แห่งที่ 20 420
21 หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล 364
22 พระวิปัสนาจารย์ 370