คุณเข้าวัดเพื่อ
 
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แห่งที่ 1 621
2 แห่งที่ 2 528
3 แห่งที่ 3 545
4 แห่งที่ 4 477
5 แห่งที่ 5 499
6 แห่งที่ 6 794
7 แห่งที่ 7 582
8 แห่งที่ 8 595
9 แห่งที่ 9 516
10 แห่งที่ 10 502
11 แห่งที่ 11 553
12 แห่งที่ 12 473
13 แห่งที่ 13 531
14 แห่งที่ 14 499
15 แห่งที่ 15 499
16 แห่งที่ 16 527
17 แห่งที่ 17 509
18 แห่งที่ 18 587
19 แห่งที่ 19 573
20 แห่งที่ 20 541
21 หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล 560
22 พระวิปัสนาจารย์ 556