คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอเมืองสงขลา
1 วัดชายน้ำ (ร้าง) 768
2 วัดนาถม (ร้าง) 426
3 วัดเกาะวา (ร้าง) 439
4 วัดพะวง (ร้าง) 463