คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอเมืองสงขลา
1 วัดชายน้ำ (ร้าง) 551
2 วัดนาถม (ร้าง) 310
3 วัดเกาะวา (ร้าง) 345
4 วัดพะวง (ร้าง) 362