คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอเมืองสงขลา
1 วัดชายน้ำ (ร้าง) 519
2 วัดนาถม (ร้าง) 290
3 วัดเกาะวา (ร้าง) 330
4 วัดพะวง (ร้าง) 340