คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอเมืองสงขลา
1 วัดชายน้ำ (ร้าง) 485
2 วัดนาถม (ร้าง) 277
3 วัดเกาะวา (ร้าง) 315
4 วัดพะวง (ร้าง) 327