คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอเมืองสงขลา
1 วัดชายน้ำ (ร้าง) 611
2 วัดนาถม (ร้าง) 335
3 วัดเกาะวา (ร้าง) 381
4 วัดพะวง (ร้าง) 393