คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอเมืองสงขลา
1 วัดชายน้ำ (ร้าง) 780
2 วัดนาถม (ร้าง) 431
3 วัดเกาะวา (ร้าง) 445
4 วัดพะวง (ร้าง) 467