คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอหาดใหญ่
1 วัดคลองทราย(ร้าง) 222
2 วัดท่าแซะ(ร้าง) 246
3 วัดพระผุด(ร้าง) 327