คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอหาดใหญ่
1 วัดคลองทราย(ร้าง) 426
2 วัดท่าแซะ(ร้าง) 355
3 วัดพระผุด(ร้าง) 466