คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอหาดใหญ่
1 วัดคลองทราย(ร้าง) 434
2 วัดท่าแซะ(ร้าง) 358
3 วัดพระผุด(ร้าง) 470