คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอจะนะ
1 วัดนาปรือ(ร้าง) 318
2 วัดไม้งาม(ร้าง) 143
3 วัดบ้านโหนด(ร้าง) 145
4 วัดทุ่งใหญ่(ร้าง) 158
5 วัดศาลาลุงทอง(ร้าง) 138
6 วัดหว้าหลัง(ร้าง) 201
7 วัดบ้านไร่ท่าหมาก(ร้าง) 228