คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอจะนะ
1 วัดนาปรือ(ร้าง) 455
2 วัดไม้งาม(ร้าง) 171
3 วัดบ้านโหนด(ร้าง) 172
4 วัดทุ่งใหญ่(ร้าง) 198
5 วัดศาลาลุงทอง(ร้าง) 178
6 วัดหว้าหลัง(ร้าง) 258
7 วัดบ้านไร่ท่าหมาก(ร้าง) 277