คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอจะนะ
1 วัดนาปรือ(ร้าง) 267
2 วัดไม้งาม(ร้าง) 132
3 วัดบ้านโหนด(ร้าง) 134
4 วัดทุ่งใหญ่(ร้าง) 142
5 วัดศาลาลุงทอง(ร้าง) 120
6 วัดหว้าหลัง(ร้าง) 180
7 วัดบ้านไร่ท่าหมาก(ร้าง) 208