อำเภอจะนะ
1 วัดนาปรือ(ร้าง) 589
2 วัดไม้งาม(ร้าง) 211
3 วัดบ้านโหนด(ร้าง) 207
4 วัดทุ่งใหญ่(ร้าง) 283
5 วัดศาลาลุงทอง(ร้าง) 217
6 วัดหว้าหลัง(ร้าง) 394
7 วัดบ้านไร่ท่าหมาก(ร้าง) 398