คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอจะนะ
1 วัดนาปรือ(ร้าง) 554
2 วัดไม้งาม(ร้าง) 203
3 วัดบ้านโหนด(ร้าง) 195
4 วัดทุ่งใหญ่(ร้าง) 255
5 วัดศาลาลุงทอง(ร้าง) 207
6 วัดหว้าหลัง(ร้าง) 318
7 วัดบ้านไร่ท่าหมาก(ร้าง) 361