คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอจะนะ
1 วัดนาปรือ(ร้าง) 349
2 วัดไม้งาม(ร้าง) 145
3 วัดบ้านโหนด(ร้าง) 150
4 วัดทุ่งใหญ่(ร้าง) 164
5 วัดศาลาลุงทอง(ร้าง) 143
6 วัดหว้าหลัง(ร้าง) 210
7 วัดบ้านไร่ท่าหมาก(ร้าง) 237