อำเภอจะนะ
1 วัดนาปรือ(ร้าง) 641
2 วัดไม้งาม(ร้าง) 238
3 วัดบ้านโหนด(ร้าง) 243
4 วัดทุ่งใหญ่(ร้าง) 318
5 วัดศาลาลุงทอง(ร้าง) 246
6 วัดหว้าหลัง(ร้าง) 730
7 วัดบ้านไร่ท่าหมาก(ร้าง) 448