อำเภอจะนะ
1 วัดนาปรือ(ร้าง) 616
2 วัดไม้งาม(ร้าง) 227
3 วัดบ้านโหนด(ร้าง) 229
4 วัดทุ่งใหญ่(ร้าง) 302
5 วัดศาลาลุงทอง(ร้าง) 235
6 วัดหว้าหลัง(ร้าง) 626
7 วัดบ้านไร่ท่าหมาก(ร้าง) 426