คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอจะนะ
1 วัดนาปรือ(ร้าง) 416
2 วัดไม้งาม(ร้าง) 161
3 วัดบ้านโหนด(ร้าง) 160
4 วัดทุ่งใหญ่(ร้าง) 180
5 วัดศาลาลุงทอง(ร้าง) 166
6 วัดหว้าหลัง(ร้าง) 237
7 วัดบ้านไร่ท่าหมาก(ร้าง) 252