คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอจะนะ
1 วัดนาปรือ(ร้าง) 562
2 วัดไม้งาม(ร้าง) 205
3 วัดบ้านโหนด(ร้าง) 199
4 วัดทุ่งใหญ่(ร้าง) 264
5 วัดศาลาลุงทอง(ร้าง) 212
6 วัดหว้าหลัง(ร้าง) 334
7 วัดบ้านไร่ท่าหมาก(ร้าง) 370