อำเภอจะนะ
1 วัดนาปรือ(ร้าง) 629
2 วัดไม้งาม(ร้าง) 230
3 วัดบ้านโหนด(ร้าง) 233
4 วัดทุ่งใหญ่(ร้าง) 306
5 วัดศาลาลุงทอง(ร้าง) 238
6 วัดหว้าหลัง(ร้าง) 681
7 วัดบ้านไร่ท่าหมาก(ร้าง) 432