คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอนาทวี
1 วัดทับช้าง(ร้าง) 341
2 วัดแม่หัง(ร้าง) 200