คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอเทพา
1 วัดปากบางเทพา(ร้าง) 183
2 วัดท่าไทร(ร้าง) 171
3 วัดเทพาไพโรจน์(ร้าง) 201