คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอเทพา
1 วัดปากบางเทพา(ร้าง) 230
2 วัดท่าไทร(ร้าง) 221
3 วัดเทพาไพโรจน์(ร้าง) 278