คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอเทพา
1 วัดปากบางเทพา(ร้าง) 166
2 วัดท่าไทร(ร้าง) 157
3 วัดเทพาไพโรจน์(ร้าง) 185