คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอเทพา
1 วัดปากบางเทพา(ร้าง) 132
2 วัดท่าไทร(ร้าง) 134
3 วัดเทพาไพโรจน์(ร้าง) 164