คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอรัตภูมิ
1 วัดไทรใหญ่ (ร้าง) 127