คุณเข้าวัดเพื่อ
 
อำเภอสะเดา
1 วัดค่ายไทร(ร้าง) 175