คุณเข้าวัดเพื่อ
 
พระเผยแผ่
   แสดง # 
1 พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะจังหวัดสงขลา สงขลา 660
2 พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา สงขลา 573