ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงอุโบสถวัดควนนาหว้า
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2019 เวลา 17:35

ตามที่ จังหวัดสงขลาได้มีหนังสือเชิญชวนจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอุโบสถวัดควนนาหว้า ม.9 ต.ควนนาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา ยื่นข้้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก นั้น จังหวัดสงขลาจึงขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ