วัดแหลมบ่อท่อ

ประวัติความเป็นมา
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 7 กม. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ได้เสด็จไปที่เกาะสี่เกาะห้า แล้วเสด็จกลับทางเรือมาขึ้นฝั่งที่แหลมบ่อท่อ ข้าราชบริพารและชาวบ้านสร้างที่ประทับขึ้นใกล้บริเวณบ่อท่อ ปรากฎว่าพระองค์ประชวร แต่เมื่องได้สรงพระวรกายด้วยน้ำในบ่อท่อก็ทรงหายประชวร ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็ถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์รักษาอาการเจ็บได้ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวของจังหวัดสงขลาที่ได้นำไปใช้ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
เล่ากันว่า ผู้สร้างบ่อน้ำนี้คือ พระรูป หนึ่งชื่อ พระสินนารายณ์ และฆราวาสชื่อ ขุนวิชัยพรหมศานส์ ซึ่งเดินทางจากประเทศอินเดียไปสู่กรุงศรีอยุธยา บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้มีน้ำสะอาดใสตลอดปี

LAST_UPDATED2