กฎกระทรวง

กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ.2559 (ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2507 , กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2538)

Download เอกสาร
Download this file (kod59.PDF)กฎกระทรวงฯ 25594093 Kb
 
กฎกระทรวงฉบับที่ 2

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด การกันที่ดินจัดประโยชน์ การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ การเก็บรักษาเงินวัด

Download เอกสาร
Download this file (kod2.pdf)กฎกระทรวงฉบับที่ 280 Kb
 
กฎกระทรวงฉบับที่ 3

กฎกระทรวงฉบับที่ 3 คณะสงฆ์ การปกครอง

Download เอกสาร
Download this file (kod3.pdf)กฎกระทรวงฉบับที่ 3352 Kb
 
กฎกระทรวงฉบับที่ 4

กฎกระทรวงฉบับที่ 4 ยกเลิกความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 4 คณะสงฆ์

Download เอกสาร
Download this file (kod4.pdf)กฎกระทรวงฉบับที่ 494 Kb