คุณเข้าวัดเพื่อ

คุณเข้าวัดเพื่อ
ทำบุญในโอกาสต่างๆ
47  37.9%
ศึกษาและปฏิบัติธรรม
18  14.5%
เช่าหาบูชาวัตถุมงคล
17  13.7%
ท่องเที่ยวเยี่ยมชมวัด
13  10.5%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  124
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 17 กันยายน 2019 เวลา 05:26