คุณเข้าวัดเพื่อ

คุณเข้าวัดเพื่อ
ทำบุญในโอกาสต่างๆ
45  36.9%
ศึกษาและปฏิบัติธรรม
18  14.8%
เช่าหาบูชาวัตถุมงคล
17  13.9%
ท่องเที่ยวเยี่ยมชมวัด
13  10.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  122
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2019 เวลา 02:43