คุณเข้าวัดเพื่อ

คุณเข้าวัดเพื่อ
ทำบุญในโอกาสต่างๆ
47  37.6%
ศึกษาและปฏิบัติธรรม
19  15.2%
เช่าหาบูชาวัตถุมงคล
17  13.6%
ท่องเที่ยวเยี่ยมชมวัด
13  10.4%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  125
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2019 เวลา 08:43