คุณเข้าวัดเพื่อ

คุณเข้าวัดเพื่อ
ทำบุญในโอกาสต่างๆ
45  37.8%
เช่าหาบูชาวัตถุมงคล
17  14.3%
ศึกษาและปฏิบัติธรรม
15  12.6%
ท่องเที่ยวเยี่ยมชมวัด
13  10.9%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  119
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2018 เวลา 14:10